Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Wish you were here ...

So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skys from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

And did they get you to trade
Your heros for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?

How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears. Wish you were hereΑυτό.

Pink Floyd - Wish you were here.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου